Ridskolornas riksorganisation

Anslut din ridskola

 

 

En RRO-ridskola skall kunna erbjuda god ridutbildning på lämpliga och välutbildade hästar i ändamålsenliga lokaler.

Varför RRO

Vårt land är uppbyggt av organisationer. Ridskolorna som företag behöver också en organisation som bevakar deras intressen. Ridskolorna fungerar bättre när de hjälper varandra att planera och administrera verksamheten, än om var en skall arbeta på egen hand.

Kontakter

Ökade kontakter mellan folk i samma bransch ger ökade erfarenheter, nya idéer och ny inspiration.

Råd och anvisningar

Som medlem i RRO får ridskolan råd och anvisningar i såväl praktiska som administrativa frågor, ja – med alla problem och frågor som rör ridskolornas elever, personal, hästar, förening och kommun.

Utbildning

RRO medverkar till att forma ändamålsenliga utbildningar för Ridlärare samt Häst- och stallskötare. RRO är representerat i Hippologprogrammets branschråd, Vreta Yrkeshögskolas ledningsgrupp, Hästnäringens Yrkesnämnd (HYN) samt Yrkesprovs kommitteen.

Medlemsavgifter

Medlemsavgift år: 500 kr
RROs styrelse har bestämt att bara fakturera medlemsavgiften även 2023 och inte avgifterna nedan. Detta för att stötta våra medlemmar efter pandemi, höga elpriser med mera.

Avdragsgilla service- och administrationsavgifter

1-9 hästar 850 kr
10-19 hästar 900 kr
20-29 hästar 1000 kr
> 30 hästar 1100 kr
Stödjande medlem: 500 kr

Rabatt hos Agria

Som medlem i RRO får du 10% på din försäkring. Tag kontakt med ditt försäkringsombud.

prestationsmedaljer för lektionshästar = kvalitetsmärkning

RRO erbjuder dig som medlem ett enkelt sätt att kvalitetsmärka dina skolhästar

Utbildade hästar

Eleverna/kunderna ser att hästarna är utbildade.

För att erhålla medalj deltar hästen på tävling lägst lokalnivå.

I dressyr skall hästen erhålla godkänd poäng (55 %).

I hoppning skall hästen hoppa felfritt i grundomgången eller motsvarande beroende på bedömning.

Läs bestämmelserna och se hur lätt det är!

Har du frågor?

Ring Anna Boström 0708-76 10 14

Bestämmelser

Avläggande av prov

Rätt att avlägga prov för PRESTATIONSMEDALJ har varje lektionshäst och lektionsponny som tillhör medlemsridskola i RRO och rids av ridskolans elever. Prov får dock avläggas med valfri ryttare.

Medaljprov kan avläggas i dressyr och/eller hoppning vid lägst lokaltävling. (Klubbtävling gäller ej)

Medaljvalörer: Häst

Järnmedalj: Lätt C dressyr, 1.00m hoppning
Bronsmedalj: Lätt B dressyr, 1.10m hoppning
Silvermedalj: Lätt A dressyr, 1.20m hoppning
Guldmedalj: Medelsvår dressyr, 1.30 hoppning

Medaljvalörer: Ponny

Järnmedalj: Lätt C dressyr, Lätt C hoppning enl TR´s indelning av kategorier
Bronsmedalj: Lätt B dressyr, Lätt B hoppning enl TR´s indelning av kategorier
Silvermedalj: Lätt A dressyr, Lätt A hoppning enl TR´s indelning av kategorier
Guldmedalj: FEI dressyr, Medelsvår hoppning enl TR´s indelning av kategorier

Godkännande

För godkännande i dressyr skall hästen genomfört programmet med lägst 60 %. 

För godkännande i hoppning skall hästen hoppat felfritt i grundomgång eller motsvarande.

Medaljrekvisition

För att styrka resultatet skall även bifogas något av nedanstående alternativ:

– Utdrag eller hänvisning till TDB 

Kostnader

Prestationsmedaljen kostar i samtliga valörer 224 kr + moms. Portokostnader på 35 kr tillkommer.

Läs och beställ - En riktig ridskola

Den 20‐sidiga foldern, En riktig ridskola kan beställas från info@rro.se.
Pris per styck: Medlem RRO 5 kronor + porto Ej medlem 10 kronor + porto

Vill du ansöka om medlemskap?

Hämta ansökan om medlemskap i pdf-format här.

RROs stadgar att ladda ner

Här kan du hämta RROs stadgar i pdf-format.

Vi drivs av våra medlemmar