Ridskolornas riksorganisation

För kollegor behövs

Välkommen till Ridskolornas RiksOrganisation.

En RRO-ridskola skall kunna erbjuda god ridutbildning på lämpliga och välutbildade hästar i ändamålsenliga lokaler.

 

LÄS MER OM OSSLäs mer om att bli MEDLEM
RRO EN BRANSCHORGANISATION, BILDADES 1971

RRO har till ändamål att tillvarataga Sveriges ridskolors gemensamma intressen

RRO – för att ridskolorna skall utvecklas till samhällsnyttiga verksamheter.

RRO – för att samhället och dess företrädande myndigheter skall beakta ridskolornas betydelsefulla funktion som fritidsgårdar.

RRO – för att ridskolorna skall bli föredömen i god hästhållning och ridutbildning.

RRO – för att vara ett centralt samarbetsorgan som underlättar ridskolornas planering, administration, utbildningsverksamhet och övrigt arbete.

RRO – för på att förbättra medlemmarnas ekonomiska villkor, att lösa eventuella tvister och problem som rör ridskolorna och deras relationer till stat, kommun, klubbar och enskilda.

Titta i vår broschyr och se vår film

Nytt avtal för Ridhusföretag

Almega Tjänsteföretagen och Svenska Kommunalarbetarförbundet träffade den 5 juli 2023 ett nytt avtal om löner och allmänna anställningsvillkor för ridlärare, hästskötare och övrig personal hos ridhusföretag för perioden 1 juni 2023–31 maj 2025.

Här finns det nya kollektivavtalet för ridhusföretag 2023-2025.

 

 

 

Föreskrifter och allmänna råd om hästhållning

Från och med 2019 03 01 är det nya föreskrifter och allmänna råd om hästhållning. Du kan ladda ner dokumentet här.

Aktuellt

Styrelsemöte onsdag 6/3 10.30, möte via Teams.

rro:s årsmöte 2024 fredag 22/3 10.30 Digitalt via teams.

Anmälan sker till vår ordförande Eva Netterberg eva@hars.se Årsmöteshandlingarna kommer att skickas ut tillsammans med teamslänken. 

Nyfiken att bli medlem?

RRO är en branschorganisation som bildades 1971. 
RRO har till ändamål att tillvarataga Sveriges ridskolors gemensamma intressen.

Följ oss på facebook

Ridskolornas Riksorganisation RRO

RRO som är en branschorganisation, bildades 1971 RRO har till ändamål att tillvarataga Sveriges ridskolors gemensamma intressen. • RRO - för att ridskolorna skall utvecklas till samhällsnyttiga företag. • RRO - för att samhället och dess företrädande myndigheter skall beakta ridskolornas betydelsefulla funktion som fritidsgårdar. • RRO - för att ridskolorna skall bli föredömen i god hästhållning och ridutbildning. • RRO - för att vara ett centralt samarbetsorgan som underlättar ridskolornas planering, administration, utbildningsverksamhet och övrigt arbete. • RRO - för på att förbättra medlemmarnas ekonomiska villkor, att lösa eventuella tvister och problem som rör ridskolorna och deras relationer till stat, kommun, klubbar och enskilda.
Ridskolornas Riksorganisation RRO
Ridskolornas Riksorganisation RRO3 dagar sen
Under flera dagar har Upplands-Bro ryttarförening i Bro haft problem med en översvämning i ridhuset. Stora vattenmassor kring anläggningen gjorde att vatten kom in under ridhusbotten.
Ridskolornas Riksorganisation RRO
Ridskolornas Riksorganisation RRO3 dagar sen
Ny forskning från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) visar hur ridskolehästar påverkas av sitt kroppshull.
Ridskolornas Riksorganisation RRO
Ridskolornas Riksorganisation RRO4 dagar sen
When this happens, it's usually because the owner only shared it with a small group of people, changed who can see it or it's been deleted.
Ridskolornas Riksorganisation RRO
Ridskolornas Riksorganisation RRO
Ridskolornas Riksorganisation RRO1 vecka sen
Inspirationen kom från andra verksamheter runtom i landet och genom samtal i personalgruppen togs beslutet att testa mobilförbud …
Ridskolornas Riksorganisation RRO
Ridskolornas Riksorganisation RRO2 veckor sen
Med hästhälsan i fokus erbjuder Mälaren hästklinik ett upplägg för verksamhetshästar. Målet är att skapa ett helhetsteam och arbeta förebyggande.