Ridskolornas riksorganisation

För kollegor behövs

Välkommen till Ridskolornas RiksOrganisation.

En RRO-ridskola skall kunna erbjuda god ridutbildning på lämpliga och välutbildade hästar i ändamålsenliga lokaler.

 

LÄS MER OM OSSLäs mer om att bli MEDLEM
RRO EN BRANSCHORGANISATION, BILDADES 1971

RRO har till ändamål att tillvarataga Sveriges ridskolors gemensamma intressen

RRO – för att ridskolorna skall utvecklas till samhällsnyttiga verksamheter.

RRO – för att samhället och dess företrädande myndigheter skall beakta ridskolornas betydelsefulla funktion som fritidsgårdar.

RRO – för att ridskolorna skall bli föredömen i god hästhållning och ridutbildning.

RRO – för att vara ett centralt samarbetsorgan som underlättar ridskolornas planering, administration, utbildningsverksamhet och övrigt arbete.

RRO – för på att förbättra medlemmarnas ekonomiska villkor, att lösa eventuella tvister och problem som rör ridskolorna och deras relationer till stat, kommun, klubbar och enskilda.

Titta i vår broschyr och se vår film

Nytt avtal för Ridhusföretag

Almega Tjänsteföretagen och Svenska Kommunalarbetarförbundet träffade den 5 juli 2023 ett nytt avtal om löner och allmänna anställningsvillkor för ridlärare, hästskötare och övrig personal hos ridhusföretag för perioden 1 juni 2023–31 maj 2025.

Här finns det nya kollektivavtalet för ridhusföretag 2023-2025.

 

 

 

Föreskrifter och allmänna råd om hästhållning

Från och med 2019 03 01 är det nya föreskrifter och allmänna råd om hästhållning. Du kan ladda ner dokumentet här.

Aktuellt

Styrelsemöte onsdag 10/4 10.00 via teams

Nyfiken att bli medlem?

RRO är en branschorganisation som bildades 1971. 
RRO har till ändamål att tillvarataga Sveriges ridskolors gemensamma intressen.

Följ oss på facebook

Ridskolornas Riksorganisation RRO

RRO som är en branschorganisation, bildades 1971 RRO har till ändamål att tillvarataga Sveriges ridskolors gemensamma intressen. • RRO - för att ridskolorna skall utvecklas till samhällsnyttiga företag. • RRO - för att samhället och dess företrädande myndigheter skall beakta ridskolornas betydelsefulla funktion som fritidsgårdar. • RRO - för att ridskolorna skall bli föredömen i god hästhållning och ridutbildning. • RRO - för att vara ett centralt samarbetsorgan som underlättar ridskolornas planering, administration, utbildningsverksamhet och övrigt arbete. • RRO - för på att förbättra medlemmarnas ekonomiska villkor, att lösa eventuella tvister och problem som rör ridskolorna och deras relationer till stat, kommun, klubbar och enskilda.
Ridskolornas Riksorganisation RRO
Ridskolornas Riksorganisation RRO2 månader sen
Här blir vår ordförande Eva Netterberg intervjuad om det faktiska läget som många av våra ridskolor befinner sig i idag. Lyssna här
Ridskolornas Riksorganisation RRO
Ridskolornas Riksorganisation RRO4 månader sen
Plötsligt händer det
👍🏼😊 blombudet kommer med fina blommor 💐från Ridskolornas riksorganisation där jag nu avgått efter närmare 15 år i styrelsen.
Jag tackar för mig och önskar alla ridskolor lycka till, ni är viktiga 🏇🏿🐴
Ridskolornas Riksorganisation RRO
Ridskolornas Riksorganisation RRO5 månader sen
Vi hälsar våra nya medlemmar välkomna i RRO
Katrineholms Ryttarförening,
Strängnäs Ryttarförening,
Uppland-Västmanlands Fältrittklubb
Skånsta Ryttare
Ridskolornas Riksorganisation RRO
Ridskolornas Riksorganisation RRO5 månader sen
RRO:S ÅRSMÖTE 2024 FREDAG 22/3 10.30 DIGITALT VIA TEAMS.
Anmälan sker till vår ordförande Eva Netterberg eva@hars.se Årsmöteshandlingarna kommer att skickas ut tillsammans med teamslänken.
Välkomna!
Ridskolornas Riksorganisation RRO
Ridskolornas Riksorganisation RRO5 månader sen
INBJUDAN och KALLELSE
till
HYN:s medlemsmöte och årsmöte
Välkommen till vårens medlemsmöte!
Tid: Torsdag den 25 april 2024
Klockan 13.00 – ca 16.00
Plats: Stallcafét, Hufvudsta Ridskola, Hufvudsta Gård, 171 73 Solna
Anmälan:Senast tisdagen den 15 april till maria.karlsson@hyn.se
Program:Årsmötesförhandlingar i enlighet med stadgarna.
Rapport från den undersökning kring utbildning och arbetsmarknad i
hästnäringen som HYN/HNS genomfört under 2023.
Rundvandring Hufvudsta Ridskola
Valberedning: Kristine Fransson, Brunte
ordforande@ardennerforeningen.nu och Staffan Osterling, Travtränarnas
Riksförbund staffan.osterling@telia.com
Nominering till två styrelseplatser ska vara valberedningen tillhanda
senast 8 april.
VÄLKOMMEN!

Catarina Johansson Maria Karlsson
Ordförande Kanslichef