Ridskolornas riksorganisation

För kollegor behövs

 

 

Om oss

Vår värdegrund

Som medlem i RRO är det viktig att känna till och förstå, att alla med huvudansvar för en ridskola, oavsett driftsform t ex förenings- eller företagsdriven, har olika utgångspunkter i driften av sin verksamhet. Förutsättningarna kan skilja sig betydligt från ridskola till ridskola, som tex vem som äger anläggningen, äger hästarna, vem som har arbetsgivaransvaret, anläggningens tillgänglighet och inte minst driftsformen.

Gemensamt gäller, för att lyckas med att etablera och utveckla en sund ridskoleverksamhet, krävs en insikt i att det måste finnas en gedigen yrkeskunskap i grunden.

För och nackdelar finns inom alla typer av befintliga ridskolekonstellationer. För alla gäller att på bästa sätt förhandla fram goda förutsättningar som ska ge underlag för att kunna bedriva sund ridskoleverksamhet.

RRO är till för att stödja alla sina medlemmar oavsett driftsform men är också beroende av att få stöd från sina yrkesverksamma kollegor till gagn för bästa anseende och utveckling för ridskolornas verksamhetsområde.

Med denna värdegrund vill RRO förtydliga att det finns möjlighet för alla typer av driftsformer att erhålla medlemskap!

Ge hjälp! Ta hjälp! För kollegor behövs!

Ridskolornas Riksorganisation

RRO EN BRANSCHORGANISATION, BILDADES 1971

RRO har till ändamål att tillvarataga Sveriges ridskolors gemensamma intressen

RRO – för att ridskolorna skall utvecklas till samhällsnyttiga verksamheter.

RRO – för att samhället och dess företrädande myndigheter skall beakta ridskolornas betydelsefulla funktion som fritidsgårdar.

RRO – för att ridskolorna skall bli föredömen i god hästhållning och ridutbildning.

RRO – för att vara ett centralt samarbetsorgan som underlättar ridskolornas planering, administration, utbildningsverksamhet och övrigt arbete.

RRO – för på att förbättra medlemmarnas ekonomiska villkor, att lösa eventuella tvister och problem som rör ridskolorna och deras relationer till stat, kommun, klubbar och enskilda.

När din ridskola behöver råd och hjälp

Som RRO-medlem får du kostnadsfria telefonråd av dina kollegor! Välkommen att kontakta oss om du har frågor och funderingar. 
 

Inte medlem ännu?