Följ oss på facebook

På gång hos oss

Styrelsemöte

Nästa styrelsesammanträde är tisdag 2 mars klockan 10.30 via Teams. 

ÅRSmöte fredag 26/3 Via Teams

Årsmötet är klockan 10.30 -12.00 digitalt i Teams. Anmäl via mejl till Eva Netterberg eva@hars.info senast onsdag 24/3. Som bekräftelse på din anmälan får du ett svarsmejl med inbjudan till Teams.

Ridsportförbundets råd till ridskola, personal och elever gällande Covid-19

Länk till Ridsportförbundets sida för aktuell information:

Ridsportförbundets råd gällande Covid-19

Årets RRO stipendiat på Vreta Utbildningscentrum

Vreta Utbildningscentrum har till årets RRO stipendiat utsett Anna Wiman. Anna får stipendiet med motiveringen:
”Anna har visat goda studieresultat, har under utbildningen utvecklats till en god instruktör och är diplomerad SRL 2”.

Anna Wiman

i

Remissyttrande från hästnäringen

Remissyttrande till Miljödepartementet: Stärkt lokalt åtgärdsarbete – att nå målet ingen övergödning. 

Yttrande från Hästnäringens Nationella Stiftelse

i

rapport Hästdelegationen

Hästdelegationen sammanträdde den 3 november 2020, mötet hölls digitalt. Vid mötet hanterades en rad olika informations- och diskussionspunkter, verksamhetsplan och budget inför 2021 fastställdes också vid mötet.
Rapporten innehåller en sammanfattning av punkterna på mötet samt information från den skriftliga verksamhetsrapport som utgör underlag inför varje delegationsmöte.

Rapport från Hästdelegationsmöte 3/11 2020

i

rro:s årsmöte 26/5 2020

Protokoll fört vid Ridskolornas RiksOrganisations Årsmöte 2020 05 26 över Teams. 

Protokoll från RRO:s årsmöte 26/5 2020

Vill du veta mer?

Inte medlem ännu?