Följ oss på facebook

På gång hos oss

Sista datum för att registrera anläggningar är flyttat till den 1 oktober.

EU-kommissionen har kommit med besked om övergångsregler för vissa delar av det nya regelverket. Därför har Jordbruksverket kunnat flytta fram sista datum för att registrera anläggningar till den 1 oktober. E‑tjänsten är öppen och det går bra att du redan nu registrerar anläggningen.

För mer information klicka här

Styrelsemöte

Kommande styrelsemöte är tisdag 7/12

Ridsportförbundets råd till ridskola, personal och elever gällande Covid-19

Länk till Ridsportförbundets sida för aktuell information:

Ridsportförbundets information angående Coronaviruset

Årets RRO stipendiat på Vreta Utbildningscentrum

Vreta Utbildningscentrum har till årets RRO stipendiat utsett Anna Wiman. Anna får stipendiet med motiveringen:
”Anna har visat goda studieresultat, har under utbildningen utvecklats till en god instruktör och är diplomerad SRL 2”.

Anna Wiman

i

Remissyttrande från hästnäringen

Remissyttrande till Miljödepartementet: Stärkt lokalt åtgärdsarbete – att nå målet ingen övergödning. 

Yttrande från Hästnäringens Nationella Stiftelse

i

rapport Hästdelegationen

Hästdelegationen sammanträdde den 17 augusti 2021, mötet hölls digitalt. Vid mötet hanterades en rad informations- och diskussionspunkter. Val av ordförande och vice ordförande för kommande år genomfördes. Rapporten innehåller en sammanfattning av punkterna på mötet samt information från den skriftliga verksamhetsrapport som utgör underlag inför varje delegationsmöte.

Rapport från Hästdelegationsmöte 17/8 2021

 

i

rro:s årsmöte 26/3 2021

Protokoll fört vid Ridskolornas RiksOrganisations Årsmöte 2021 03 26 över Teams.

Protokoll från RRO:s årsmöte 26/3 2021

Vill du veta mer?

Inte medlem ännu?