Följ oss på facebook

Ridskolornas Riksorganisation RRO

RRO som är en branschorganisation, bildades 1971 RRO har till ändamål att tillvarataga Sveriges ridskolors gemensamma intressen. • RRO - för att ridskolorna skall utvecklas till samhällsnyttiga företag. • RRO - för att samhället och dess företrädande myndigheter skall beakta ridskolornas betydelsefulla funktion som fritidsgårdar. • RRO - för att ridskolorna skall bli föredömen i god hästhållning och ridutbildning. • RRO - för att vara ett centralt samarbetsorgan som underlättar ridskolornas planering, administration, utbildningsverksamhet och övrigt arbete. • RRO - för på att förbättra medlemmarnas ekonomiska villkor, att lösa eventuella tvister och problem som rör ridskolorna och deras relationer till stat, kommun, klubbar och enskilda.
Ridskolornas Riksorganisation RRO
Ridskolornas Riksorganisation RRO3 dagar sen
Under flera dagar har Upplands-Bro ryttarförening i Bro haft problem med en översvämning i ridhuset. Stora vattenmassor kring anläggningen gjorde att vatten kom in under ridhusbotten.
Ridskolornas Riksorganisation RRO
Ridskolornas Riksorganisation RRO3 dagar sen
Ny forskning från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) visar hur ridskolehästar påverkas av sitt kroppshull.
Ridskolornas Riksorganisation RRO
Ridskolornas Riksorganisation RRO4 dagar sen
When this happens, it's usually because the owner only shared it with a small group of people, changed who can see it or it's been deleted.
Ridskolornas Riksorganisation RRO
Ridskolornas Riksorganisation RRO
Ridskolornas Riksorganisation RRO1 vecka sen
Inspirationen kom från andra verksamheter runtom i landet och genom samtal i personalgruppen togs beslutet att testa mobilförbud …
Ridskolornas Riksorganisation RRO
Ridskolornas Riksorganisation RRO2 veckor sen
Med hästhälsan i fokus erbjuder Mälaren hästklinik ett upplägg för verksamhetshästar. Målet är att skapa ett helhetsteam och arbeta förebyggande.

På gång hos oss

i

Protokoll från RRo:s Årsmöte

Protokoll fört vid Ridskolornas RiksOrganisations Årsmöte 2023 03 24 över Teams

Protokoll RROS Årsmöte 20230324

Z

Kvalitetsmärkt Hästverksamhet

Vet du vilka regler som gäller för din hästverksamhet?

Att driva verksamhet i de gröna näringarna ställer ofta stora krav på den som är ansvarig för verksamheten. Det finns många lagar och regler som skall följas på flera olika områden. För en hästföretagare är det inte bara den uppenbara hästhållningen som skall bedrivas på ett sätt att den upprätthåller djurvälfärden på en bra nivå. De senaste åren har frågor kopplat till miljö och klimat blivit mer uppmärksammade i hästnäringen och inom detta område finns det en del att hålla reda på. I de fall det finns anställda i verksamheten är ett tredje väldigt viktigt område arbetsmiljön.

Ett sätt att få en samlad bild av de regler som är viktiga för en hästverksamhet är att genomgå en certifiering. Kvalitetsmärkt Hästverksamhet är ett fastställt regelverk som bygger på lagkrav inom arbetsmiljö, hästhållning samt klimat och miljö. Alla verksamheter kontrolleras utifrån samma krav som finns uppräknade i en checklista. Kopplat till checklistan finns också ett informationsmaterial som närmare beskriver det specifika lagkravet. Kvalitetsmärkt hästverksamhet är en frivillig certifiering för alla typer av verksamheter med hästhållning. Syftet är en gemensam standard, där du som driver hästverksamhet på ett enkelt och jämförbart sätt kan visa att du driver en verksamhet där du har kontroll, ordning och reda.

Vid certifieringen och därefter var tredje år görs en granskning på plats i din verksamhet. Åren där i mellan görs en egenkontroll som skickas in för godkännande. Granskningen utförs av SMAK Certifiering AB som är ett oberoende certifieringsorgan. När din certifiering är klar och verksamheten har blivit godkänd får du ett intyg och skyltar så du tydligt kan visa att din verksamhet är certifierad. Certifikatet du får om du uppfyller alla kraven utgör ett tillförlitligt, objektivt och erkänt bevis på att du uppfyller de krav som ställs i lagar och förordningar. Framförallt är du väl förberedd för en eventuell myndighetskontroll.

Ägare av Kvalitetsmärkt Hästverksamhet är Hästnäringens Nationella Stiftelse och LRF Häst. Läs mer här:
Klicka här för att läsa mer.

RRO planerar att hålla ett antal medlemsmöten till hösten.

Syftet är att ge medlemmar möjlighet att nätverka, lära av varandra och diskutera aktuella frågor som är kritiska för verksamheterna.
Planen är att arrangera 2 medlemsmöten via Teams och ett fysiskt möte. Vi uppmanar alla medlemmar och ickemedlemmar som funderar på att bli medlem att hålla utkik då mer info kommer efter sommaren.
För att bli medlem gå in på www.rro.se
Vi uppmanar också medlemmar att ge förslag på ämnen till kommande medlemsmöten.
Vi i styrelsen önskar er en trevlig sommar!

i

Rapport från Hästdelegationens möte 22/8

Hästdelegationen sammanträdde den 22 augusti 2022, mötet hölls digitalt. Rapporten innehåller en sammanfattning av punkterna på mötet samt information från den skriftliga verksamhetsrapport som utgör underlag inför varje delegationsmöte.

Rapport från hästdelegationen LRF Häst 22-08-22

Styrelsemöte onsdag 6/3 10.30, möte via Teams.

rro:s årsmöte 2024 fredag 22/3 10.30- Digitalt via Teams.

Anmälan sker till vår ordförande Eva Netterberg eva@hars.info
Årsmöteshandlingarna kommer att skickas ut tillsammans med teams-länken.

 

Vill du veta mer?

Inte medlem ännu?