Ridskolornas riksorganisation

Aktuellt

 

 

Följ oss på facebook

På gång hos oss

Styrelsemöte

Nästa styrelsesammanträde är tisdag 1 december klockan 10.30  via Teams. 

Ridsportförbundets råd till ridskola, personal och elever gällande Covid-19

Länk till Ridsportförbundets sida för aktuell information:

Ridsportförbundets råd gällande Covid-19

i

Remissyttrande från hästnäringen

Remissyttrande till Miljödepartementet: Stärkt lokalt åtgärdsarbete – att nå målet ingen övergödning. 

Yttrande från Hästnäringens Nationella Stiftelse

i

rapport Hästdelegationen

Hästdelegationen sammanträdde den 2 oktober 2020, denna gången både fysiskt och via Teams. Vid mötet hanterades en rad olika informations- och diskussionspunkter och verksamhetsplaneringen inför 2021 påbörjades.
Rapporten innehåller en sammanfattning av punkterna på mötet samt information från den skriftliga verksamhetsrapport som utgör underlag inför varje delegationsmöte. 

Rapport från Hästdelegationsmöte 2/10 2020

 

i

rro:s årsmöte 26/5 2020

Protokoll fört vid Ridskolornas RiksOrganisations Årsmöte 2020 05 26 över Teams.

Protokoll från RRO:s årsmöte 26/5 2020

kommande styrelsemöten

Vill du veta mer?

Inte medlem ännu?