Följ oss på facebook

På gång hos oss

i

Skrivelse: NULÄGE FÖR SVENSK HÄSTNÄRING

Följande skrivelse är samordad av Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS) och LRF Häst, vilka samlat information om nuläget från en rad organisationer i svensk hästnäring. 

Skrivelse till Regeringskansliet: Näringsdepartementet

l

Tips på utbildning för verksamhetschefer i hästnäringen.

I höst startar en ny omgång av utbildningen Ledarpraktikan. Utbildningen vänder sig till verksamhetschefer i hästnäringen och har fått bra kritik vid utvärderingar och gett deltagarna värdefull kunskap i deras arbete.

Här kan du läsa mer om utbildningen Ledarpraktikan

i

Rapport från Hästdelegationens möte 30/3

Hästdelegationen sammanträdde den 30 mars 2022, mötet hölls digitalt.
Rapporten innehåller en sammanfattning av punkterna på mötet samt information från den skriftliga verksamhetsrapport som utgör underlag inför varje delegationsmöte.

Rapport från Hästdelegationsmötet 220330

Styrelsemöte måndag 5/9 10.30

Hybridmöte via Teams samt fysiskt på Mälarhöjdens Ridskola.

Ridsportförbundets råd till ridskola, personal och elever gällande Covid-19

Länk till Ridsportförbundets sida för aktuell information:

Ridsportförbundets information angående Coronaviruset

Årets RRO stipendiat på Vreta Utbildningscentrum

Vreta Utbildningscentrum har till årets RRO stipendiat utsett Anna Wiman. Anna får stipendiet med motiveringen:
”Anna har visat goda studieresultat, har under utbildningen utvecklats till en god instruktör och är diplomerad SRL 2”.

Anna Wiman

i

Remissyttrande från hästnäringen

Remissyttrande till Miljödepartementet: Stärkt lokalt åtgärdsarbete – att nå målet ingen övergödning. 

Yttrande från Hästnäringens Nationella Stiftelse

i

rro:s årsmöte 18/3 2022

Protokoll fört vid Ridskolornas RiksOrganisations Årsmöte 2022 03 18 över Teams.

Protokoll från RRO.s årsmöte 18/3 2022

Verksamhetsberättelse för 2021

Vill du veta mer?

Inte medlem ännu?