Följ oss på facebook

På gång hos oss

Sista datum för att registrera anläggningar är flyttat till den 1 oktober.

EU-kommissionen har kommit med besked om övergångsregler för vissa delar av det nya regelverket. Därför har Jordbruksverket kunnat flytta fram sista datum för att registrera anläggningar till den 1 oktober. E‑tjänsten är öppen och det går bra att du redan nu registrerar anläggningen.

För mer information klicka här

Styrelsemöte

Kommande styrelsemöte är 1/6 klockan 10.30 -12.00 digitalt via Teams. 

Ridsportförbundets råd till ridskola, personal och elever gällande Covid-19

Länk till Ridsportförbundets sida för aktuell information:

Ridsportförbundets råd gällande Covid-19

Årets RRO stipendiat på Vreta Utbildningscentrum

Vreta Utbildningscentrum har till årets RRO stipendiat utsett Anna Wiman. Anna får stipendiet med motiveringen:
”Anna har visat goda studieresultat, har under utbildningen utvecklats till en god instruktör och är diplomerad SRL 2”.

Anna Wiman

i

Remissyttrande från hästnäringen

Remissyttrande till Miljödepartementet: Stärkt lokalt åtgärdsarbete – att nå målet ingen övergödning. 

Yttrande från Hästnäringens Nationella Stiftelse

i

rapport Hästdelegationen

Hästdelegationen sammanträdde den 16 mars 2021, mötet hölls digitalt. Vid mötet hanterades en rad olika informations- och diskussionspunkter. Rapporten innehåller en sammanfattning av punkterna på mötet samt information från den skriftliga verksamhetsrapport som utgör underlag inför varje delegationsmöte.

Rapport från Hästdelegationsmöte 16/3 2021

i

rro:s årsmöte 26/3 2021

Protokoll fört vid Ridskolornas RiksOrganisations Årsmöte 2021 03 26 över Teams.

Protokoll från RRO:s årsmöte 26/3 2021

Vill du veta mer?

Inte medlem ännu?