Följ oss på facebook

På gång hos oss

i

Skrivelse: NULÄGE FÖR SVENSK HÄSTNÄRING

Följande skrivelse är samordad av Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS) och LRF Häst, vilka samlat information om nuläget från en rad organisationer i svensk hästnäring. 

Skrivelse till Regeringskansliet: Näringsdepartementet

l

Tips på utbildningar på hästsportens folkhögskola.

Hästsportens folkhögskola erbjuder en kurs i arbetsrätt med anmälan senast 1 oktober.
Klicka här för att läsa mer om kursen i arbetsrätt.

Nyhet! Under hösten erbjuder Hästsportens folkhögskola kortare introduktionskurser i arbetsmiljö.
Klicka här för att läsa mer om utbildningarna.

 

i

Rapport från Hästdelegationens möte 22/8

Hästdelegationen sammanträdde den 22 augusti 2022, mötet hölls digitalt. Rapporten innehåller en sammanfattning av punkterna på mötet samt information från den skriftliga verksamhetsrapport som utgör underlag inför varje delegationsmöte.

Rapport från hästdelegationen LRF Häst 22-08-22

Styrelsemöte tisdag 4/10 10.30

Hybridmöte via Teams samt fysiskt på Mälarhöjdens Ridskola.

Ridsportförbundets råd till ridskola, personal och elever gällande Covid-19

Länk till Ridsportförbundets sida för aktuell information:

Ridsportförbundets information angående Coronaviruset

Hästvälfärd på ridskolor – enkät till dig som är ridskoleelev

Är du ridskoleelev? Vill du delta i en undersökning om utbildningen i hästkunskap och samspelet häst-människa? Då är vi tacksamma om du vill fylla i den här enkäten och bidra med dina åsikter och erfarenheter. Enkäten tar ca 20 minuter att besvara och du behöver vara 15 år för att delta i undersökningen. Forskningsprojektet är finansierat av Stiftelsen Hästforskning och har som mål att Stärka ridskolornas kunskapsbas för att förbättra hästvälfärd och kommunikation mellan häst och människa och genomförs av forskare från Sveriges lantbruksuniversitet.

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta projektledaren Elke Hartmann: elke.hartmann@slu.se

Länk till enkäten: https://www.netigate.se/a/s.aspx?s=1067615X335270414X80244

Tack på förhand! Elke och Mari

 

i

Remissyttrande från hästnäringen

Remissyttrande till Miljödepartementet: Stärkt lokalt åtgärdsarbete – att nå målet ingen övergödning. 

Yttrande från Hästnäringens Nationella Stiftelse

i

rro:s årsmöte 18/3 2022

Protokoll fört vid Ridskolornas RiksOrganisations Årsmöte 2022 03 18 över Teams.

Protokoll från RRO.s årsmöte 18/3 2022

Verksamhetsberättelse för 2021

Vill du veta mer?

Inte medlem ännu?