Ridskolornas riksorganisation

Aktuellt

 

 

Följ oss på facebook

På gång hos oss

Styrelsemöte

Nästa styrelsesammanträde är tisdag 3 november klockan 10.30 på Mälarhöjdens Ridskola och via Teams. 

i

Remissyttrande från hästnäringen

Remissyttrande till Miljödepartementet: Stärkt lokalt åtgärdsarbete – att nå målet ingen övergödning. 

Yttrande från Hästnäringens Nationella Stiftelse

i

rapport Hästdelegationen

Hästdelegationen sammanträdde den 18 augusti 2020, via Teams. Mötet omfattade denna gången val av ordförande och vice ordförande för kommande verksamhetsår i LRF Häst. Utöver detta hanterades en rad olika informations- och diskussionspunkter. Rapporten innehåller en sammanfattning av punkterna på mötet samt punkter ur den skriftliga
verksamhetsrapport som utgör underlag inför varje delegationsmöte.

Rapport hästdelegationen

i

rro:s årsmöte 26/5 2020

Protokoll fört vid Ridskolornas RiksOrganisations Årsmöte 2020 05 26 över Teams.

Protokoll från RRO:s årsmöte 26/5 2020

kommande styrelsemöten

Vill du veta mer?

Inte medlem ännu?