Eva Netterberg

Anna Larsson

Richard Danielsson

Henry Hellqvist

Josefin Haraldsson

Anita Jonsson

Anita Jonsson

Mats Mellberg

Lotta Riedel

Björn Waimon

Anna Ågren

Disa Johannesson

Davina Mc Vey Gillion

Monica Karlsson

 

 

 

 

                                            Ridskolornas Riksorganisation RRO

 

                                                                    Bränninge Gård 23, 151 39  Södertälje, 070-216 21 65

                                                                                   hemsida; www.rro.se           e-post: info@rro.se
                                                                                                           Pg 79 57 80-6, bg 197-0029

 

HEDERSMEDLEMMAR:

Olle Lindström

Vivianne Lund

Per Holst

Jan-Olov Svensson

Medlem med mångårig förtjänstfull insats för den Svenska ridskolans utveckling, kan av RRO:s styrelse, efter avslutad yrkesbana, utses till hedersmedlem.

 


Medlemsavgift:  300 kr

 Avdragsgilla service- och administrationsavgifter  

1-9 hästar        650 kr

10-19 hästar    700 kr

20-29 hästar    800 kr

 > 30 hästar    900 kr

Stödjande medlem:   500 kr