PRESTATIONSMEDALJER FÖR LEKTIONSHÄSTAR -

= KVALITETSMÄRKNING 

 

Ridskolornas RiksOrganisation erbjuder dig som medlem ett enkelt sätt att kvalitetsmärka dina skolhästar.

 

 Eleverna/kunderna ser att hästarna är utbildade.

 

För att erhålla medalj deltar hästen på tävling lägst lokalnivå.

 

I dressyr skall hästen erhålla godkänd poäng (55 %).

 

I hoppning skall hästen hoppa felfritt i grundomgången eller motsvarande beroende på bedömning.

 

Läs bestämmelserna och se hur lätt det är!

 

 

Har du frågor får du gärna ringa Anna Boström 0708-76 10 14.

 

 

 

BESTÄMMELSER

 

 

 

Avläggande av prov

Rätt att avlägga prov för PRESTATIONSMEDALJ har varje lektionshäst och lektionsponny som tillhör medlemsridskola i RRO

och rids av ridskolans elever. Prov får dock avläggas med valfri ryttare.

 

Medaljprov kan avläggas i dressyr och/eller hoppning vid lägst lokaltävling. (Klubbtävling gäller ej)

 

Medaljvalörer: Häst

Järnmedalj:Lätt C dressyr, 1.00m hoppning

Bronsmedalj: Lätt B dressyr, 1.10m hoppning

Silvermedalj: Lätt A dressyr, 1.20m hoppning

Guldmedalj:   Medelsvår dressyr, 1.30 hoppning

 

Medaljvalörer: Ponny

Järnmedalj:Lätt C dressyr, Lätt C hoppning enl TR´s indelning av kategorier

Bronsmedalj: Lätt B dressyr, Lätt B hoppning enl TR´s indelning av kategorier

Silvermedalj: Lätt A dressyr, Lätt A hoppning enl TR´s indelning av kategorier

Guldmedalj: FEI dressyr, Medelsvår hoppning enl TR´s indelning av kategorier

 

Godkännande

För godkännande i dressyr skall hästen genomfört programmet med lägst 55 %. 

För godkännande i hoppning skall hästen hoppat felfritt i grundomgång eller motsvarande.

 

Medaljrekvisition

För att styrka resultatet skall även bifogas något av nedanstående alternativ:

-   Utdrag eller hänvisning till TDB 

 

Kostnader

Prestationsmedaljen kostar i samtliga valörer 135 + moms kronor. Portokostnader tillkommer.