RRO som är en BRANSCHORGANISATION, bildades 1971

 

 RRO har till ändamål att tillvarataga Sveriges ridskolors gemensamma

         intressen.

 • RRO - för att ridskolorna skall utvecklas till samhällsnyttiga företag.
   

 • RRO - för att samhället och dess företrädande myndigheter skall beakta ridskolornas betydelsefulla funktion som fritidsgårdar.
   

 • RRO - för att ridskolorna skall bli föredömen i god hästhållning och ridutbildning.
   

 • RRO - för att vara ett centralt samarbetsorgan som underlättar ridskolornas planering, administration, utbildningsverksamhet och övrigt arbete.
   

 • RRO -  för på att förbättra medlemmarnas ekonomiska villkor, att lösa eventuella tvister och problem som rör ridskolorna och deras relationer till stat, kommun, klubbar och enskilda.


Vår styrelseledamot, Anna Ågren, ridskolechef på Väsby Ridskola som tilldelats Lantbrukets arbetsmiljökommittés arbetsmiljöpris.

 ÅRETS KVINNLIGA IDROTTSLEDARE I TUNGELSTA

RIDSKOLECHEFEN ANNA LARSSON,

Tungelsta Ridskola 

                                 Ridskolornas RiksOrganisation

                                                                                                              Bränninge Gård 23

                                                                                         151 39  Södertälje, 070-216 21 65

                  

                                                                                                       e-post: info@rro.se           Pg 79 57 80-6, bg 197-0029


    Nästa styrelsesammanträde:   Tisdag 5.2 Mälarhöjdens Ridskola,  Tisdag 5.3 Hufvudsta Ridskola kl. 10.30 Kaffe från kl. 10.00 

             ÅRSSTÄMMA Fredag 29 Mars 2019


                
      2019 01 15 Nya föreskrifter och allmänna råd om Hästhållning fr o m 2019 03 01  
2018 11 09 Jordbruksverkets utredning för att ev. förbjuda uppstallning i spiltor: 
        Utredning av konsekvenserna att införa ett krav på att hålla djur lösgående - häst

 


    Som RRO-medlem får du kostnadsfria telefonråd av dina kollegor !


 

Ladda ner:   Marknadsundersökning   - Ridskoleverksamheten i Sveriges kommuner       

                        

                         RRO:s projektrapport - Ridskolan i Samället - Idag och i morgon

 

 

 Avtal för Ridhusföretag
Almega Tjänsteföretagen och Kommunal träffade den 26 juni 2017 ett nytt avtal för hästskötare, ridinstruktörer och ridlärare vid Ridhusföretag för perioden 1 juli 2017 - 31 maj 2020 (35 månader)

Ladda ner kollektivavtalet här


KONSUMENTSVERKETS marknadskontroll av aktiviteter inom hästsport

Länk till rapporten                                                            

                        
Läs - och beställ -

RRO:s projekt

En riktig ridskola

 

 

RRO:s Prestationsmedaljer =

Kvalitetsmärkning av ridskolans hästar